De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Smient

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Wigeon, Mareca penelope

Algemene informatie

De smient wordt ook wel 'fluiteend' genoemd. Wie wel eens smienten heeft gezien en gehoord weet onmiddellijk waarom. In Nederland is de smient hoofdzakelijk in de winter talrijk aanwezig. Ruim 40% van de Noordwest-Europese populatie overwintert in Nederland. Smienten zijn bijna helemaal vegetarisch, maar de vrouwtjes eten ook grote aantallen muggen. Die leveren meer en betere eiwitten dan planten, iets dat hen in het broedseizoen in goede conditie houdt. In Nederland broeden slechts enkele paartjes smienten.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast

Trend en aantal

Het aantal smienten dat in Nederland overwintert is in de periode 1967 - 1989 sterk toegenomen, in de 90'er jaren stabiliseerden de aantallen zich. Het aantal smienten dat in Nederland broedt zal zeker niet meer zijn dan 20 tot 30 paar.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Grassen, waterplanten, graan, zeegras.
Broeden aantal:20 - 30 paren
Aantal Eieren:7 - 8 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht