De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Blauwe reiger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Grey Heron, Ardea cinerea

Algemene informatie

Het is nauwelijks voor te stellen dat blauwe reigers vroeger schuchtere vogels waren, die een teruggetrokken leven leidden. Tegenwoordig zijn ze in elke stad te vinden en bezoeken ze vrijwel iedere tuin met een vijver op regelmatige basis. Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen, muizen en grote insecten zoals sprinkhanen. Vis is echter vrijwel altijd het hoofdbestanddeel van hun eten.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel en deels trekvogel

Trend en aantal

Het aantal blauwe reigers fluctueert met de aard van de Hollandse winters: strenge winters kunnen een grote klap toebrengen aan de blauwe reiger-populatie. Het aantal blauw reigers varieert dan ook tussen ongeveer 8.500 en 12.500 paren.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Vissen, mollen, kikkers en jonge vogels.
Broeden aantal:8.500 - 12.500 paren
Aantal Eieren:3 - 5
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aatnal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Wilt u niet dat blauwe reigers de goudvissen in uw vijver opeten? Bij tuincentra zijn plastic nepvissen te koop, die blijven drijven. Bevestig zo'n nepvis aan een nylondraadje van een halve meter, en verzwaar het einde met een steen. Wanneer de nepvis in de buurt van de oever zo'n 15 centimeter onder het wateroppervlak hangt, zullen reigers proberen deze vis te vangen en kunnen de echte goudvissen zich uit de vinnen maken.
Ook kunt u langs de oever van de vijver op 20 cm hoogte en 20 cm van de vijver een ijzerdraad spannen
Hoge beplantings langs de vijver wil reigers ook weerhouden de vijver te bezoeken.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht