De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte kraai

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Carrion Crow, Corvus corone

Algemene informatie

Zwarte kraaien zijn bij veel mensen niet bijzonder populair. Dat is erg jammer; kraaien doen niets verkeerd (in de natuur bestaat dat niet), het is een stigma dat ze door mensen is toebedeeld. De levenswijze van kraaien botst op sommige punten met bijvoorbeeld de belangen van boeren, doordat ze zaaigoed opeten. Daar staat tegenover dat kraaien ook een enorme hoeveelheid emelten eten, die ook schadelijk zijn voor landbouwgewassen. Kraaien vertonen opvallend intelligente gedragspatronen. Ze onderhouden een intensieve communicatie, en zijn zelfs betrapt op het gebruiken van primitieve vormen van gereedschap om problemen op te lossen, iets dat men tot voorkort aan mensen en mensapen voorbehouden achtte. Bovendien zijn kraaien (in feite alle kraaiachtigen) zangvogels! Dat is iets dat waarschijnlijk alleen door vogeltaxonomen begrepen wordt, hun gekras in aanmerking nemend.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

De afgelopen 30 jaar is het aantal zwarte kraaien verdrievoudigd. Doordat Flevoland, het stedelijke Westland en het Waddengebied nu ook volledig tot het verspreidingsgebied van de zwarte kraai behoren is vooral ook deze areaalvergroting een reden voor de aantalstoename. Zwarte kraaien profiteren van het enorme aantal verkeersslachtoffers langs de Nederlandse wegen. In dichte bosgebieden is het aantal zwarte kraaien veel lager doordat havik en buizerd daar voor een stevige predatiedruk zorgen. Het aantal zwarte kraaien in bebouwde gebieden neemt - daardoor? - enigszins toe.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kraaien (Corvidae)
Voedsel:kadavers, zaden, noten, knoppen, insecten, zwerfafval, noem maar op."
Broeden aantal:70.000 - 100.000 paren
Aantal Eieren:3 - 5 eieren
Aantal Legsels:1
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Stelt weinig eisen aan zijn leefomgeving, als er maar hoge bomen in de buurt zijn. Hebben geen voorkeur voor gevarieerde tuinen met veel struiken en lage beplantingen

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht