De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roodkopklauwier

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Woodchat Shrike, Lanius senator

Algemene informatie

De roodkopklauwier is een voormalige broedvogel van goed ontwikkelde heggen, oude boomgaarden en andere gronden met verspreid geboomte. Het voedsel bestaat grotendeels uit kevers en andere insekten. Roodkopklauwieren overwinteren in de Afrikaanse savanne, onder meer in de Sahel. Helaas broedt de roodkopklauwier sinds 1956 niet meer in Nederland.

Status

Verdwenen uit Nederland

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Rond 1900 was de roodkopklauwier nog een geregelde, zij het zeldzame broedvogel in de duinstreek en in het zuiden van ons land, met name in oost-Brabant en Limburg. Na 1940 waren alleen nog enkele broedplaatsen in Zuid-Limburg bezet. Sinds 1956 broedt de roodkopklauwier niet meer in Nederland. Wel worden er geregeld voorjaarstrekkers gezien. Ook in delen van Duitsland en België is de roodkopklauwier verdwenen. De natte en koude lentes van begin 20e eeuw zorgde er voor dat vele jongen niet uitvlogen. Ook Broedplaatsen verdwenen met het instellen van rooipremies: oude boomgaarden werden massaal gerooid. En het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt, met als gevolg een afname aan grote insecten, zorgden voor de achteruitgang van de roodkopklauwier.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Klauwieren (Laniidae)
Voedsel:Grote insecten, maar ook kleine kikkers en hagedissen.
Broeden aantal:0 (SOVON)
Aantal Eieren:4 - 6
Aantal Legsels:1
Doortrek aantal:Doortrekken van een klein aantal individuen
Periode aanwezig:Mei - juni
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

-

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht