De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kauw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Western) Jackdaw, Corvus monedula

Algemene informatie

Kauwtjes zijn gedrongen vogels, zwart met een grijs achterhoofd en een licht achterhoofd. De intelligentie van kraaiachtigen is bij geen vogel beter te observeren dan bij kauwtjes. Onderzoekers hebben ontdekt dat kauwen een soort taal kennen, met bepaalde geluiden voor verschillende situaties. Wie de tijd neemt om een groepje kauwen in de omgeving eens wat langer te bekijken wordt dan ook getrakteerd op een tentoonstelling van sociale structuren, pikorde-verhoudingen, sociale intriges en onderlinge blikken van verstandhouding tussen 'verliefde' stelletjes. Kauwen zijn holenbroeders, die het liefst in elkaars nabijheid leven, zonder een echte kolonie te vormen. Holle bomen en oude nesten van zwarte spechten zijn hun oorspronkelijke broedplaats, maar ook schoorstenen en bosuilenkasten worden graag benut als onderkomen. De paarband tussen een mannetje en vrouwtje duurt een leven lang en de vogels zijn bijna altijd onafscheidelijk. Zelfs wanneer de vogels in groepen voedsel zoeken, zijn de afzonderlijke paartjes door hun gedrag te herkennen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

In de periode 1998 - 2000 werden in Nederland 180.000 tot 220.000 paren berekend. Dat zijn er meer dan dertig jaar daarvoor, maar destijds werd een andere berekening gebruikt. Het preciese aantalsverloop is daardoor niet helemaal goed aan te geven, maar van een sterke afname is in ieder geval zeker geen sprake. De verspreiding in Nederland heeft zich fors uitgebreid; alleen in Zuid-Limburg, de Veluwe en het Flevosche landbouwlandschap komen nauwelijks kauwen voor.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kraaien (Corvidae)
Voedsel:Alleseter, van insecten, knoppen, zaden, tot patatresten en kadavers.
Broeden aantal:180.000 - 220.000 paren
Aantal Eieren:4- 6 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een kauw stelt weinig eisen aan zijn omgeving. Als er maar nestgelegenheid is en voldoende voedsel. Een hoge boom is ook altijd welkom. Kauwtjes hebben minder oog voor een tuin zonder hoge bomen met veel struiken, lage begroeiing en veel variatie.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht