De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Winterkoning

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Winter Wren, Troglodytes troglodytes

Algemene informatie

Het verhaal gaat dat de winterkoning, die toen nog geen winterkoning heette, bij een wedstrijd om het koningsschap der vogels op een slimme manier won. De vogels besloten een wedstrijd te organiseren en de vogel die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De winterkoning schatte zo in dat hij kansloos was, tenzij hij een list verzon. Hij verstopte zich in de veren van de arend en toen de arend niet meer hoger kon komen, begon de winterkoning aan zijn vlucht. Sindsdien houdt hij van trots zijn staartje omhoog.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal winterkoningen is onderhevig aan pieken en dalen, maar vertoont gemiddeld genomen een lichte toename. Uit jarenlange tellingen blijkt dat er anno 2000 ongeveer 500.000 tot 600.000 paren winterkoningen in Nederland broeden. Dat maakt de winterkoning tot een van de talrijkste broedvogels van ons land.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Winterkoningen (Troglodytidae)
Voedsel:Kleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en zaadjes.
Broeden aantal:500.000 - 600.000 paren
Aantal Eieren:5 - 7 eieren
Aantal Legsels:2
Doortrek aantal:Doortrekker in onbekend aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Dicht struikgewas en een plantenrijke border zijn genoeg om het een paartje winterkoningen naar de zin te maken. Een takkenhoop in een rommelig overhoekje kan een prima plek opleveren om een nest te maken. Belangrijk is vooral dat de bodemdiertjes waarvan winterkoningen leven, ruim voorradig zijn. Een nette, aangeharkte tuin is dus minder geschikt dan een tuin met dichte struiken, een composthoop en planten die pas in het voorjaar worden bijgesnoeid.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht