De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Turkse tortel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Collared Dove, Streptopelia decaocto

Algemene informatie

Voor 1950 broedden er geen turkse tortels in Nederland. Het is nauwelijks voor te stellen hoe snel de uitbreiding van deze hoogproductieve broeder zich heeft voltrokken. Dat komt doordat turkse tortels tot wel 5 broedsels per jaar groot kunnen brengen. De jongen uit het eerste legsel doen een paar maanden later zelf al weer mee aan het voortplanting. Er zijn weinig of geen vogels die zich zo snel kunnen vermenigvuldigen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal turkse tortels heeft zich, na de razendsnelle opmars, nu waarschijnlijk gestabiliseerd. Er is een typische 'kolonisatie-piek' zichtbaar: er zijn in eerste instantie meer paren dan er uiteindelijk zullen overblijven. Dit verklaart de afname van het aantal turkse tortels in de jaren '90.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Duiven (Columbidae)
Voedsel:Graan, onkruidzaden en vruchten.
Broeden aantal:50.000 - 100.000 paren
Aantal Eieren:2 - 3 eieren
Aantal Legsels:2 - 5 legsels
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een conifeer om in te broeden kan al voldoende zijn om een Turkse tortel aan te trekken.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht