De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Staartmees

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Long-tailed Tit, Aegithalos caudatus

Algemene informatie

Staartmezen zijn zeer sociale dieren. Vooral buiten het broedseizoen leven deze pingpongbal-met-staart-vogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht tot de achterblijver weer bij is. Vooral bij ringonderzoek is dit opvallend: wordt één lid van de groep gevangen, dan wacht de rest van de groep tot de 'ongelukkige' weer losgelaten wordt, alvorens hun tocht te vervolgen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Staartmezen zijn in Nederland vrij algemene broedvogels.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mezen (Aegithalidae)
Voedsel:Insecten, rupsen en in de wintermaanden zaden
Broeden aantal:30.000 - 40.000 paren
Aantal Eieren:8 - 12
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Staartmezen zijn onregelmatige wintergast
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Enkele dichte (stekel)struiken zoals hulst of meidoorn, loofbomen en vooral veel afwisseling tussen open gras en struikgewas voorzien de staartmees van een prima leefgebied.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht