De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Spreeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Starling, Sturnus vulgaris

Algemene informatie

Spreeuwen zijn net als mezen echte holenbroeders. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in huizen en gebouwen. Spreeuwen tasten de bodem van weilanden en grasvelden af op zoek naar insectenlarven. Op bemoste zandgrond (stuifzanden) keren ze het mos om op zoek naar emelten en andere (larven van) bodembewoners. Ze zijn uiterst talrijk en broeden van april tot juni. Het enige legsel heeft gemiddeld 5 eieren. Na 12 dagen kruipen de jongen uit het ei. Ze worden dan nog drie weken in het nest gevoerd. Na de broedtijd verzamelen de spreeuwen zich in kleine groepjes. Van heinde en verre vliegen deze groepen naar vaste slaapplaatsen. In het najaar komen er vanuit Noord en Midden-Europa vele spreeuwen naar onze omgeving. Rond de slaapplaatsen vormen zich dichte 'wolken' van duizenden spreeuwen. Deze synchroon zwenkende zwermen zijn een spectaculair schouwspel.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel en trekvogel

Trend en aantal

De spreeuw heeft grote delen van de wereld toegevoegd aan zijn verspreidingsgebied, maar voor het eerst is het aantal spreeuwen in Nederland weer aan het teruglopen. Vooral in bossen neemt het aantal sterk af, vergeleken met overige leefgebieden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Spreeuwen (Sturnidae)
Voedsel:Voornamelijk insecten, insectenlarven, maar in de wintermaanden ook fruit, zoals appels en bessen.
Broeden aantal:500.000 - 900.000 paren
Aantal Eieren:5 - 8 eieren
Aantal Legsels:1 tot 2 legsels
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een gazon en een geschikte broedplaats (natuurlijke holte of nestkast) kunnen voldoende zijn om een spreeuwenpaartje aan te trekken.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht