De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kokmeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black-headed Gull, Larus ridibundus

Algemene informatie

Het is verbazingwekkend te zien hoe snel en ogenschijnlijk uit het niets een grote groep kokmeeuwen verschijnt wanneer iemand broodkorsten voert aan de eenden. Kokmeeuwen onderhouden dan ook een intensieve sociale communicatie, kenmerkend voor koloniebroeders. In Nederland komen kokmeeuwen in alle provincies voor, maar zijn ze vooral langs de kust erg algemeen. Kokmeeuwen zoeken ook erg graag naar voedsel op afvalstortplaatsen, havens, en andere industrieterreinen. In de winter verliezen de kokmeeuwen hun zwarte kap (kapmeeuw is dan ook een andere, zij het niet-officiële naam van de kokmeeuw) - er rest dan nog slechts een tekening die lijkt op een koptelefoon. De grootste aantallen broeden in de Waddenzee op zandbanken en slikken, maar ook in het binnenland komt de kokmeeuw voor. In de Peel broeden bijvoorbeeld nog altijd enkele duizenden paren kokmeeuwen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Het aantal kokmeeuwen is sinds 1920 toegenomen, tot de rek er uit was in de jaren '90. Toen begonnen de aantallen licht af te nemen, tot de 132.000 - 137.000 paren die in 2000 werden vastgesteld. Kokmeeuwen profiteren van zandopspuitingen en zijn gebaat bij rust in de broedgebieden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Voedsel:Hoewel kokmeeuwen bijna overal hun voedsel zoeken, zijn plekken met veel menselijke activiteit - en de grote hoeveelheden afval die daarmee gepaard gaan - erg populair. Gelukkig vinden kokmeeuwen ook nog steeds in echte natuurgebieden hun voedsel; het Wad
Broeden aantal:132.000 - 137.000 paren
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht