De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Knobbelzwaan

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Mute Swan, Cygnus olor

Algemene informatie

Knobbelzwanen zijn gracieuze vogels. Wie kijkt er niet even op wanneer een groepje knobbelzwanen met een luid fluitend geluid langs wiekt, om vervolgens waterskiënd te landen in een vaart of plas? Toch zijn er mensen die minder blij zijn met deze maagdelijk witte vogels. Boeren met een melkveebedrijf zien er vooral concurrenten om 't gras in. Knobbelzwanen eten immers voornamelijk gras en waterplanten. Het energierijke Engels raaigras, de grassoort die in weilanden wordt ingezaaid, is voor knobbelzwanen prima voedsel. Knobbelzwanen worden veel als siervogel gehouden en verwilderen op veel plaatsen. Beide partners van een broedpaar zijn elkaar meestal hun hele leven lang trouw, sterft een van de vogels dan zoekt de ander, soms pas na enkele jaren, een nieuwe partner.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal knobbelzwanen neemt sinds 1970 vrijwel alleen maar toe. Vooral in het veenweidegebied, met bijbehorende hoge waterstanden, is een grote concentratie knobbelzwanen te vinden. In de jaren zestig werd het aantal broedparen geschat op 1300-2500. Tegenwoordig ligt het aantal broedparen tussen de 5.500 en 6.500 paren. Deze groei is al geruime tijd gestagneerd, mogelijk door de vervolging
Het aantal overwinterende zwanen is sterk toegenomen van een kleine 2.000 in de jaren zeventig tot 10.000 tot 16.500 tussen 1990 en 1995.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Voornamelijk grassen en waterplanten, maar ook kleine waterdiertjes.
Broeden aantal:5.500 - 6.500 paren
Aantal Eieren:5 - 7 eieren
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal tussen de 10.000 en 16.500 knobbelzwanen.
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht