De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Ringmus

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Tree Sparrow, Passer montanus

Algemene informatie

De ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen. Soms wonen ringmussen in bij ooievaars, buizerds of huiszwaluwen. Sommige Nederlandse vogels zwerven in de winter rond en kunnen tot in Frankrijk belanden. Het merendeel van de broedvogels is echter standvogel. Ze krijgen in de winter gezelschap van soortgenoten uit Noord- en Oost-Europa. Evenals huismussen zijn het echte zaadeters. Hoewel de aantallen fors afnemen, is de ringmus nog een talrijke broedvogel. De twee legsels per jaar hebben gemiddeld 5 eieren. Deze worden twee weken bebroed. De jongen verlaten na twee weken het nest.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal ringmussen is de laatste jaren fors afgenomen. De veranderingen (lees: intensivering) in de landbouw, het vervangen van graanteelt door maiscultuur, het opruimen van heggen en houtwallen en grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zorgen voor een platteland dat steeds minder geschikt is voor veel diersoorten, waaronder de ringmus.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mussen (Passeridae)
Voedsel:Bestaat vooral uit diverse (on)kruidzaden en insecten.
Broeden aantal:50.000 - 150.000 paren
Aantal Eieren:3 - 5 eieren
Aantal Legsels:2 legsels, soms 3.
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Vooral bewoners van het buitengebied of stadsrandgebieden kunnen veel betekenen voor de ringmus. Het ophangen van nestkasten, het 'rommelig' houden van de tuin en het aanbieden van voedsel als zaden en zonnepitten in de winter helpt de ringmus.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht