De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Havik

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Northern) Goshawk, Accipiter gentilus

Algemene informatie

De havik is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het overrompelen van konijnen en vogels. Het zijn zeer honkvaste vogels; eenmaal ergens gevestigd verlaten ze hun territorium hun leven lang niet meer zonder hele goede reden. Haviken maken een groot nest van takken hoog in een boom. Zo'n bouwwerk gaat vele jaren mee en wordt vaak pas vervangen wanneer een boomtop onder de takkenlast in een storm bezwijkt. De home range, te omschrijven als het gebied waarin voedsel wordt gezocht, is honderden hectaren groot. Haviken komen dus niet in grote dichtheden voor. Jonge vogels zoeken in de omgeving waarin ze zijn opgegroeid naar een eigen territorium. Meestal vinden ze dat binnen een straal van 18 kilometer; voor een krachtige vlieger als de havik een zeer kleine afstand.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal havikparen in Nederland is door SOVON geschat op 1.800 tot 2.000. Dat is fors meer dan 30 jaar geleden, toen nog sprake was van maximaal 600 paren. Het lijkt er echter op dat de sterkste groei er weer een beetje uit is, de meeste geschikte territoria zijn bezet en nieuwe geschikte gebieden komen er niet in hoog tempo bij.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Voedsel:Vogels, konijnen en andere kleine zoogdieren.
Broeden aantal:1.800 - 2.000 paren
Aantal Eieren:3 - 5 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:1.800 - 2.000 paren
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Haviken bezoeken slechts bij hoge uitzondering tuinen. Het is meestal hun naaste verwant, de sperwer, die vooral 's winters bezoeken aflegt aan voedertafels om zich daar te voeden met mezen en vinken. De territoriumeisen van de havik passen niet goed bij het beeld van tuintjes en bebouwing. Grote bostuinen maken wel een goede kans op een (bezoek van een) havik.

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht