De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Pimpelmees

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Blue Tit, Parus caeruleus

Algemene informatie

Evenals de koolmees is de pimpelmees een bosvogel die zich heeft aangepast aan de menselijke omgeving. Ook hij broedt graag in nestkasten en komt in de winter dicht bij huis, bungelend aan vetbollen en pindanetjes. Pimpelmezen zijn behendige buitelaars die zelfs op de dunste twijgjes nog voedsel kunnen zoeken. Ze stellen niet veel eisen aan hun leefomgeving en zijn dan ook in steden en grote plaatsen te vinden in tuinen en parken.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Uit het verleden bestaan geen echt harde gegevens. Daardoor is een trend voor de pimpelmees lastig vast te stellen, hoewel een toename van het aantal broedparen erg voor de hand ligt.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mezen (Aegithalidae)
Voedsel:Insecten, spinnen, bladluizen, nectar, zaden en pinda's.
Broeden aantal:275.000 - 325.000 paren
Aantal Eieren:8-14
Aantal Legsels:2-3
Doortrek aantal:Tijdens invasies doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een pimpelmezennestkast, enkele bomen en struiken en 's winters wat vetbollen: dat is alles wat nodig is om een pimpelmezenpaar een prima leefgebied te bezorgen.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht