De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Merel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Blackbird, Turdus merula

Algemene informatie

De merel is tegenwoordig de meest algemene broedvogel van ons land. Omdat de merel zoveel in tuinen voorkomt, kent vrijwel iedereen deze zangvogel. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze met hun luide alarmroep andere dieren. Ze leven vooral van regenwormen, maar eten in de winter ook fruit en broodkruimels. Merels maken hun nesten in heggen, struiken en lage bomen; vaak wel drie keer per jaar. De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten en kraaien ten prooi vallen. Ondanks die verliezen zijn de merels nog steeds zeer talrijk; ze compenseren dit natuurlijke verlies gewoon door veel jongen groot te brengen. Ze leggen 4 tot 5 blauwgroene eieren die twee weken worden bebroed. De twee opvolgende weken vliegen zowel het mannetje als het vrouwtje af en aan met voedsel voor de jongen. Daarna fladderen de jongen nog twee weken achter de ouders aan en bedelen om voedsel. Laat jonge vogels met rust. Ze lijken misschien hulpeloos maar zijn het zeker niet. De ouders houden ze goed in het oog.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal merels is nog altijd aan het toenemen. Sinds merels de menselijke omgeving verkenden als broedgebied, hebben ze zich hier met zeer groot succes op aangepast. Oorspronkelijk zijn merels echte bosvogels, ze waren zelfs schuw! Inmiddels broedt het leeuwendeel van de merels in groene woonwijken, landelijk gebied en bosrandzones. Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer één miljoen paar merels broeden. De merel is dan ook de meest voorkomende broedvogel van Nederland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Wormen, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit.
Broeden aantal:900.000 - 1.200.000 paren
Aantal Eieren:4 - 5 eieren
Aantal Legsels:2 soms 3 legsels
Wintergast aantal:Wintergast in (uiterst) groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (uiterst) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Merels zijn in vrijwel elke tuin te vinden. Om ook tot broeden te komen is een begroeide schutting of een dichte struik al genoeg. Het nest wordt vaak - bij gebrek aan beter - op een erg opvallende plek gemaakt. Daardoor worden nesten wel eens geplunderd door kraaiachtigen of katten.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht