De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Heggenmus

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Dunnock (oud: Hedge Accentor), Prunella modularis

Algemene informatie

Er zijn maar weinig vogels die algemeen voorkomen en toch zo onbekend zijn als de heggenmus. Dat komt vooral door het onopvallende uiterlijk en gedrag. Heggenmussen begeven zich niet graag uit de directe nabijheid van struikgewas, waaronder zij in het strooisel naar insecten en spinnen zoeken. Het liefdesleven van heggenmussen is goed onderzocht en - naar menselijke maatstaven - vrij heftig gebleken. Mannetjes houden er vaak meer vrouwtjes op na, en andersom. Overspel is dan ook aan de orde van de dag. Overigens komt dit bij meer vogels voor.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal heggenmussen neemt gemiddeld genomen licht toe. Het totale aantal heggenmussen is moeilijk aan te geven, maar ligt vermoedelijk tussen 200.000 en 250.000 paren. Heggenmussen profiteren waarschijnlijk van de toegenomen verstedelijking. Ze kunnen zich prima handhaven in VINEX-tuinen en kantoorparken. Ook de toegenomen oppervlakte bos - zelfs bossen met een geringe natuurkwaliteit herbergen al veel heggenmussen - kan bijgedragen hebben aan de lichte toename.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Heggenmussen (Prunellidae)
Voedsel:Insecten, spinnen en kleine bodemdiertjes
Broeden aantal:200.000 - 225.000 paren
Aantal Eieren:4 - 5
Aantal Legsels:2
Wintergast aantal:Wintergast in (zeer) groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Heggenmussen zijn blij met veel struikgewas en enkele open plekken daartussen. Een border met veel vaste planten en een heg om de tuin is alles wat een heggenmus nodig heeft.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht