De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Goudvink

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula

Algemene informatie

Goudvinken zijn, ondanks het fraaie kleurvertoon van de mannetjes, niet zulke opvallende vogels. Dat komt ondermeer doordat ze niet erg beweeglijk zijn. Ook de geluiden die de vogels maken zijn niet erg opvallend, behalve voor wie weet waarnaar hij of zij moet luisteren (een treurig, zacht roepje).

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal goudvinken is de laatste jaren min of meer constant gebleven. Wel is de verspreiding door Nederland licht afgenomen. Het aantal goudvinken varieert enigszins met de beschikbaarheid van jonge naaldbosaanplant. Steeds meer bossen worden geintegreerd of natuurlijk beheerd, waardoor de beschikbaarheid van aanplantpercelen afneemt. Toch levert dit vaak en bostype op waarin goudvinken zich ook thuisvoelen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden, bessen, noten, knoppen en insecten
Broeden aantal:7.000 - 9.000 paren
Aantal Eieren:4 - 5
Aantal Legsels:2 legsels, soms 3
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein tot vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Wanneer u uw tuin op een vogelvriendelijke manier inricht, is er een beste kans dat goudvinken ook uw tuin aandoen. Vooral 's winters, wanneer veel Scandinavische vogels Nederland aandoen, loont het om wintervoer te strooien en pindanetjes op te hangen.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht