De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Rotgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Dark-bellied Brent Goose, Branta bernicla

Algemene informatie

De rotgans dankt aan het geluid dat de vogels maken; met de vogels is niets mis. Rotganzen broeden niet in Nederland maar op de barre Siberische toendra's. In de winter komen rotganzen massaal onze kant uit, om in het Waddengebied en de Zeeuwse Delta te overwinteren. Een ander deel van de rotganzen trekt door naar Zuid-Engeland. Nederland is voor de rotgans een zeer belangrijk land. Het merendeel van de wereldpopulatie overwintert hier of tankt bij, om vervolgens de oversteek naar Engeland te maken.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast

Trend en aantal

De aantallen overwinterende rotganzen namen toe sinds het begin van de 70'er jaren maar midden jaren '90 sloeg deze ontwikkeling om in een neerwaardse trend.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras, plantendelen
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:3 - 5, soms 2 - 8
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:72.00 (2000/2001, SOVON)
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:September - juni
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht