De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Brandgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Barnacle goose, Branta leucopsis

Algemene informatie

De brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende, compacte gans behoren allerlei richels op kliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland. In Nederland vond de brandgans blijkbaar ook een leefgebied dat aan de behoeften voldoet, waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van 'tamme' brandganzen die gehouden worden in parken en tuinen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel, standvogel en wintergast

Trend en aantal

Sinds 1984 is de brandgans broedvogel in Nederland en de aantallen zijn sindsdien bijna alleen maar toegenomen. In de periode 1997-2000 werden 750 - 1100 paren geteld.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Gras, plantendelen
Broeden aantal:750 - 1100 paren
Aantal Eieren:3 - 5, soms tot 6 eieren
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:296.000 (2000/2001, SOVON)
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht