De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grauwe gans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Greylag Goose, Anser anser

Algemene informatie

Het is nu nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen drie decennia geleden een zeer zeldzame broedvogel is geweest, die plaatselijk zelfs werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er in Nederland meer dan 8.000 paren en vestigt de soort zich nog steeds op nieuwe plaatsen. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormden de uitvalsbasis voor dit opmerkelijke herstel. Gedomesticeerde en weer verwilderde grauwe ganzen (een witte, een bruine en een gecombineerde variant) gaan als 'soepgans' door het leven en kunnen op de meest bizarre plaatsen aangetroffen worden, ook tussen wilde grauwe ganzen. Deze vogels zijn vaak minder schuw en vertonen een afwijkende poot- of snavelkleur of een verenkleed dat niet overeenkomt met de wilde grauwe gans.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en standvogel

Trend en aantal

Afgelopen dertig jaar is sprake geweest van een ware grauwe ganzenpopulatie-explosie. Het aantal is in korte tijd van slechts enkele paren toegenomen van amper 150 paar tot meer dan 8.500 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras, plantendelen
Broeden aantal:8.000 tot 9.000 paren
Aantal Eieren:4 - 6, soms 3 - 8
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:264.000 (2000/2001, SOVON)
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht