De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine zwaan

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Bewick's Swan, Cygnus bewickii

Algemene informatie

Kleine zwanen zijn alleen in de winter in Nederland. In groepen van soms meer dan honderd sneeuwwitte vogels verblijven ze op enkele veenweiden. Kleine zwanen broeden op de arctische toendra's langs de Barentszee en verder naar het oosten. Elke kleine zwaan is anders, hoewel dat op het eerste gezicht misschien niet zo lijkt. Maar het gele patroon op de donkere snavel is bij ieder individu verschillend. Onderzoekers kunnen hierdoor vele honderden zwanen uit elkaar houden - een hele prestatie! Kleine zwanen zijn echte planteneters, die in de winter het malse Nederlandse gras prefereren boven ondergesneeuwde dorre toendravegetatie. Kleine zwanen zijn van eind september tot eind maart in Nederland te zien.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast

Trend en aantal

Het aantal overwinterende kleine zwanen is onderhevig aan enige schommelingen, maar neemt gemiddeld genomen toe sinds de jaren 1970. Sinds 1995 lijkt er sprake te zijn van een lichte afname. De wereldpopulatie wordt geschat op ongeveer 25.000 vogels, waarvan er circa 17.000 tot 19.000 in Nederland overwinteren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Vochtige graslanden met mals gras die voldoende open zijn opdat de vogels mogelijke vijanden kunnen zien aankomen vormen een prima overwinteringsgebied voor de kleine zwaan. Vooral het veenweidegebied, de veluwerandmeren en de Friese en Groningse zeekleig
Broeden aantal:0
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Wintergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht