De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zilvermeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Herring Gull, Larus argentatus

Algemene informatie

ia heeft de zilvermeeuw echter roze poten. Dat onderscheidt de zilvermeeuw van de zeer sterk gelijkende geelpootmeeuw. Zilvermeeuwen zijn alleseters, met een natuurlijk menu van zeebanket, regenwormen, emelten, insecten en jonge vogels. Dit menu wordt aangevuld met menselijk afval als brood, patat en etensresten die verzameld worden op vuilstortplaatsen. Zilvermeeuwen zijn koloniebroeders. In duingebieden maken ze hun nest op de grond. Deze nesten zijn gemakkelijk te vindenden door vijanden als ratten en vossen, waardoor het broedsucces vaak erg laag is. "

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

In het begin van de 20e eeuw was de zilvermeeuw lang niet zo algemeen als ze nu is. In de periode tot de Tweede Wereldoorlog groeide de populatie, maar kromp sterk ineen door eierroof en afschot van volwassen vogels. Door beschermingsactiviteiten en het instellen van reservaten nam het aantal weer toe, maar de komst van vossen in het duingebied betekende een nieuwe aanslag op de zilvermeeuwenpopulatie. Alleen op de Zeeuwse Eilanden gaat het de zilvermeeuw nog steeds erg goed. Sinds de jaren '60 worden ook steeds meer zilvermeeuwen in het binnenland aangetroffen. Vooral vuilstortplaatsen en industriegebieden zijn favoriet. De populatie in Nederland wordt geschat op 62.000 tot 67.000 broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Voedsel:Alle eetbare afval, maar ook vis, schelpdieren, jonge vogels
Broeden aantal:62.000 - 67.000 paren
Aantal Eieren:3
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht