De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Waterhoen

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Moorhen, Gallinula chloropus

Algemene informatie

Het waterhoen is een algemene broedvogel in Nederland. Opvallend is zijn rode snavel met gele punt. Tijdens het zwemmen of lopen is zijn staart omhoog gericht. De witte onderstaartdekveren zijn dan goed zichtbaar. Jonge waterhoentjes (het zijn echte punkers om te zien), volgen deze witte signaalveren. Het waterhoen broedt in alle vochtige biotopen, als kleine sloten en vijvers, ook in dorpen en steden. Met hun typische moerasvogelpoten kunnen ze over drijvende watervegetatie lopen zonder al te diep weg te zakken. Waterhoentjes zoeken elkaar in de wintermaanden op in de buurt van grote vijvers en sloten. Hier moet ze wel voldoende voedsel en dekking kunnen vinden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Het aantal waterhoentjes in Nederland is min of meer constant, maar de totale populatie toont duidelijke fluctuaties als gevolg van strenge winters. De Nederlandse populatie bedraagt ongeveer 40.000 tot 55.000 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Rallen (Rallidae)
Voedsel:Het voedsel bestaat uit waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes.
Broeden aantal:40.000 - 55.000 paren
Aantal Eieren:4 - 8 eieren
Aantal Legsels:1 - 3 legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht