De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote zilverreiger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Great egret, Casmerodius albus

Algemene informatie

De grote zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen het belangrijkste bolwerk in Nederland. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, gedeeltelijk wegtrekkend in de winter (zwerfgedrag)

Trend en aantal

Het eerste Nederlandse broedgeval van de grote zilverreiger is uit 1978. Na een moeizame periode, waarin afwisselend wel en niet gebroed werd, nam de grote zilverreiger een vlucht vanaf 1991. Met name het geleidelijk verhogen van het waterpeil bleek een belangrijke factor voor succes.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Reigers (Ardeidae)
Voedsel:Allerlei vis, amfibiën en ook kleine zoogdieren als woelmuizen en mollen. Driedoornige stekelbaar is een belangrijke prooisoort.
Broeden aantal:Meer dan 50 paar
Aantal Eieren:3 - 4 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Meer dan 100 exemplaren
Doortrek aantal:Klein aantal trekt weg
Periode aanwezig:Hele jaar door aanwezig
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht