De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Torenvalk

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Kestrel, Falco tinnunculus

Algemene informatie

Het is een bekend gezicht langs snelwegen in ons land: biddende torenvalken boven de wegbermen en weilanden. Door snel met de vleugels te slaan en de staart te spreiden kunnen torenvalken vrijwel stil in de lucht hangen. Op deze wijze speuren ze naar muizen. Hun gezichtsvermogen is dan ook extreem goed ontwikkeld. Bovendien kunnen torenvalken urinesporen van veldmuizen waarnemen, waardoor als het ware een spionagekaart met daarop ingetekend allerlei verborgen routes ontstaat in het brein van de torenvalk. Muizen vormen het belangrijkste bestanddeel van het torenvalkenmenu. Slechts in tijden van muizenschaarste worden ook kevers, vogels en andere kleine prooien gegeten.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

De Nederlandse torenvalkenpopulatie is voor het overgrote deel aangewezen op kunstmatige broedgelegenheid. Door heel het land zijn torenvalkenkasten geplaatst om valken een onderkomen te bieden en eventuele muizenoverlast te bestrijden. Het aantal broedparen bedraagt ongeveer 5.000 tot 7.500, en varieert met de veldmuizenstand.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Valken (Falconidae)
Voedsel:Voornamelijk veldmuizen, maar soms ook kleine vogels, kevers en andere kleine dieren.
Broeden aantal:5.000 - 7.500 paren
Aantal Eieren:4 - 6 eieren
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Beschikt u over een groot erf en zijn er veel weilanden in de omgeving dan kunt u een torenvalkennestkast ophangen. Hang deze zo op dat de torenvalk een goed uitzicht heeft over de omgeving.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht