De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte zee-eend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Scoter, Melanitta nigra

Algemene informatie

Meestal zie je zwarte zee-eenden als een vliegend streepje ver weg over zee, of als zwarte stipjes op zee die zo af en toe verdwijnen als ze onderduiken. Zwarte zee-eenden trekken langs de kust door en verblijven buiten het broedzeizoen op onze kustwateren. Daar leven ze van schelpdieren, met name spisula. Bij het voedsel zoeken kunnen ze ruim twintig meter duiken. De Noordzee kustzone is van groot belang voor zwarte zee-eenden.

Status

doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel. Broed niet in Nederland maar wordt het hele jaar door langs onze kust waargenomen. De grootste aantallen worden waargenomen tussen december en mei.

Trend en aantal

In de Noordzee overwinteren er tijdens een strenge winter soms wel ruim 100.000 zwarte zee-eenden. Dit is ongeveer 10% van de Noordwest-Europese populatie. Tijdens zachte winters liggen deze aantallen lager. In de rest van het jaar komen er kleine aantallen zwarte zee-eenden voor in onze kustwateren. De populatie zwarte zee-eenden in de Noordzee komt onder druk te staan door de toenemende intensieve visserij op spisula.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Schelpdieren, vooral spisula.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:5 - 7
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Tijdens strenge winters meer dan 100.000
Periode aanwezig:Het hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht