De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Wespendief

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(European) Honey Buzzard, Pernis apivorus

Algemene informatie

De naam van de wespendief verraad onmiddellijk de voedselvoorkeur van deze bijzondere roofvogel: bijen en wespen. De poten van deze sterk op de buizerd gelijkende vogel zijn bedekt met een dikke huidlaag, welke moet voorkomen dat de wespendief ál te veel gestoken wordt. In streken waar veel veldwespen en wilde bijenzwermen voorkomen -vaak oude gemengde bossen- kan de wespendief zich goed handhaven. In de vlucht is de wespendief vaak lastig van de buizerd te onderscheiden. De langere kop, gebandeerde staart en de vleugeltop die niet omhoog omgekruld is aan de punt vormen het onderscheid. Wespendieven komen veel minder voor dan de buizerd.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De stand van de wespendief is waarschijnlijk licht afgenomen. De aantallen zijn lange tijd overschat geweest, doordat de home-range van de wespendief nogal groot is: de soort heeft een erg groot jachtgebied. Daardoor kunnen verschillende waarnemers dezelfde wespendief zien, waardoor een overschatting van de aantallen onstaat.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Voedsel:Larven en honing van wilde bijenvolken, wespenlarven
Broeden aantal:500-650 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal (enkele honderden wespendieven)
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht