De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kuifeend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Tufted duck, Athya fuligula

Algemene informatie

Met hun zwart-witte verenpak en nonchalante kuifje zijn de mannetjes van de kuifeend onmiskenbaar. In tegenstelling tot de wilde eend duiken kuifeenden naar hun voedsel, net als veel andere familieleden van de kuifeend. Het gele oog valt op wanneer u de gelegenheid hebt om een kuifeend van dichtbij te bekijken. Dat laten deze eenden niet graag toe; ze zijn van nature vrij schuw. Het zijn vooral de diepere wateren waarop kuifeenden ronddobberen. Toch moet er nog wel enig licht doordringen tot op de bodem. Kuifeenden eten graag waterdieren welke tussen de waterplanten leven. Ook de planten zelf worden wel gegeten.

Status

Broedvogel

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht