De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Raaf

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Raven, Corvus corax

Algemene informatie

De raaf is een verspreide stand- en zwerfvogel van allerlei soorten leefgebieden, waaronder bossen, klifkusten en extensieve landbouwgebieden. Het nest wordt zowel hoog in bomen als op afgelegen rotsige plekken gebouwd. Raven zijn alleseters, die onder meer aas, diverse zaden en vruchten, insekten en gewervelden tot de grootte van een konijn nuttigen. Tot enkele decennia geleden hadden raven een bijzonder slecht imago. Wijdverbreid bijgeloof verkondigde dat raven ongeluk brachten. Dit had tot gevolg dat raven en masse werden afgeschoten.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

In vroeger eeuwen was de raaf in Nederland een gewone en verspreide broedvogel. Door de vooral op bijgeloof berustende, felle bestrijding nam de soort echter snel in aantal af, en rond 1900 was hij zeldzaam geworden. Alleen in de oostelijke provincies kwamen nog enkele paren voor, maar ook hier werd het schieten van volwassen vogels en het roven van de nestjongen de raaf uiteindelijk fataal. In 1944 vond in Zuid-Limburg het laatste broedgeval plaats. Een herintroductiepoging in 1936 op de Veluwe mislukte. Sinds 1976 broeden er weer (geherintroduceerde) wilde raven op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, hoewel de aantalsontwikkelingen erg moeizaam verliepen. In recente jaren is sprake van ongeveer 90 - 100 paren, welke allemaal broeden in het eerder genoemde gebied.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kraaien (Corvidae)
Broeden aantal:90 - 100 paren
Wintergast aantal:200 - 400 individuen
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht