De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Ortolaan

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Ortolan Bunting, Emberiza hortulana

Algemene informatie

Ortolanen zijn in West-Europa typische broedvogels van kleinschalige landschappen, vaak op zandige bodems. De aanwezigheid van heggen, goed ontwikkelde houtwallen - liefst met zomereik - en akkers met graangewassen en hakvruchten wordt zeer op prijs gesteld. Het voedsel bestaat in de broedtijd vooral uit rupsen en zaden. Het nest wordt op de grond gebouwd, niet zelden tussen vroeg opkomende akkergewassen. Ortolanen zijn zomervogels en overwinteren ten zuiden van de Sahara, onder meer in de Sahel en nog zuidelijker, in tropisch Afrika.

Status

(Voormalige) broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Rond 1900 was de ortolaan ten oosten van de lijn Oost-Groningen/Hilversum/Zeeuws-Vlaanderen een plaatselijk vrij algemene broedvogel. In Noord-Brabant en wellicht ook elders werden tot in de jaren veertig geregeld ortolanen gevangen. Rond 1950 bedroeg de Nederlandse populatie tenminste enkele honderden paren. De toen plaatselijk al ingezette afname nam echter steeds grotere vormen aan; midden jaren zeventig was het bestand geslonken tot zo'n 125 paar, die bijna geheel beperkt waren tot Noord-Brabant, de Achterhoek en Noord-Limburg. Ook nadien heeft de teloorgang van de ortolaan zich onverminderd doorgezet; Brabant en de Achterhoek werden verlaten en de Limburgse bolwerken rond Grubbenvorst en Blerick liepen vrijwel leeg. Een lichtpuntje leek de vestiging van enkele paartjes op Noordlimburgse heideterreinen, maar dat bleek van tijdelijke aard. De totale broedpopulatie bedroeg 32 paar in 1990, 18 paar in 1992 en hooguit enkele paren in 1994. Sinds 1998 hebben hooguit 2 ortolanen in Nederland gebroed, het is vrijwel zeker dat de ortolaan inmiddels uit Nederland is verdwenen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Gorzen (Emberizidae)
Broeden aantal:0 (2 in 1999)
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Maart - oktober
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht