De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Baardman

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Bearded Reedling, Bearded Tit, Panurus biarmicus

Algemene informatie

De baardman is een echte rietvogel. Het mannetje heeft karakteristieke 'bakkebaarden', maar ook vrouwtjes, zonder bakkebaarden, moeten als baardman door het leven. Het heldere roepje, dat klinkt als een racefietsbel, is te horen in uitgestrekte moerassen met veel overjarig riet. In de winter zwerven baardmannetjes vaak en kunnen dan ook gevonden worden in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige kleine vogel insecten. Strenge winters kunnen de populatie sterk reduceren. Gelukkig compenseert de baardman dit door fanatiek broedgedrag: in één jaar kan een paartje tot wel 20 jongen grootbrengen. De laatste tijd gaat het gelukkig weer wat beter doordat rietmoerassen beter beheerd worden. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormen het belangrijkste broedgebied in Nederland.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Zwerft in winter

Trend en aantal

Gezien de rijkdom aan rietlanden zal het baardmannetje in vroeger jaren beslist een gewone broedvogel zijn geweest in de lage delen van ons land. Drooglegging van vele moerassen leidde weliswaar tot een afname, maar in de jaren dertig was het nog een talrijke broedvogel in rietlanden van Noord- en Midden-Nederland. Spectaculair waren de aantallen in de droogvallende Flevopolders. Zo werd het aantal broedparen in Zuidelijk Flevoland in 1975 geschat op 7000 paar! Vanuit de Flevo werden grote delen van West-Europa (her)bevolkt, maar het verdwijnen van veel rietland bij de verdere inrichting deed de soort weer flink afnemen, zowel in Flevoland als, door gebrek aan aanvoer, daarbuiten. De laatste jaren broeden naar schatting 1300-2000 paar baardmannetjes in ons land, waarvan altijd nog zo'n driekwart in Zuidelijk Flevoland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Timalia's (Timaliidae)
Voedsel:In de zomer insecten, in de winter zaad van riet en rietgras.
Broeden aantal:1200 - 2000 paren
Aantal Eieren:5-7, soms tot 12
Aantal Legsels:2, soms zelfs 3
Wintergast aantal:1200-2000
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht