De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kraanvogel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Crane, Grus grus

Algemene informatie

Sinds 2001 is de kraanvogel een echte Nederlandse broedvogel! Het is niet zeker, maar zeker aannemelijk, dat de kraanvogel tot de Middeleeuwen in Nederland leefde; er was tot die tijd voldoende hoogveen om een uitstekende leefomgeving te vormen. Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. De in Nederland doortrekkende kraanvogels broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. Deze vogels pleisteren in enkele gebieden in Nederland: de Peel, het Dwingelderveld en het Leersumse veld zijn bekende pleisterplaatsen.

Status

Zeer schaarse broedvogel sinds 2001

Trek/stand/winter

Zeer schaarse broedvogel, doortrekker in vrij klein tot soms vrij groot aantal. Zeer schaarse wintergast.

Trend en aantal

Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. Sinds 2001 broedt de Kraanvogel weer in Nederland. In 2001 en 2002 brachten de vogels enkele jongen groot. Het blijft spannend of de kraanvogel zich meer grond onder de voeten kan verwerven in Nederland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Kraanvogels (Gruidae)
Broeden aantal:1 paar
Wintergast aantal:Zeer schaarse wintergast
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein tot soms vrij groot aantal
Periode aanwezig:Gehele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht