De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Korhoen

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black Grouse, Tetrao tetrix

Algemene informatie

Korhoenders zijn standvogels van vochtige hoogvenen en heidevelden met plaatselijk opslag van berken en wilgen. Aanwezigheid van kleinschalig cultuurland nabij de broedplaatsen is daarnaast van belang. Het voedsel van de oude vogels is grotendeels plantaardig, maar voor kuikens zijn insekten, spinnen en ander klein gedierte onontbeerlijk. De Nederlandse korhoenders behoren tot de ondersoort brittanicus. Dit zijn de oorspronkelijke korhoenders van Noordwest-Europa. Het korhoen heeft een prachtige en complexe sociale structuur. Het baltsritueel van korhoenders is een fascinerend spektakel. Helaas nekt het grote ruimtegebruik de soort. In Nederland wordt krampachtig geprobeerd te redden wat er te redden valt.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Om korhoenders te tellen, kan het best gekeken worden naar het aantal hanen in het vroege voorjaar. Hennen en jongen zijn door gedrag en uiterlijk moeilijk waar te nemen. De Nederlandse korhaan-populatie schommelde in de loop van de eeuw tussen de 750 en 1500 hanen. Vanaf eind jaren zestig heeft zich een dramatische afname voorgedaan, van 450 hanen in 1976, 175 in 1980 en 60 in 1985 naar 36 in 1992. De laatste 'bolwerken' waren in de 90'er jaren de Sallandse Heuvelrug en enkele heidegebieden in Midden-Brabant. De Veluwe, Drenthe en Noord-Limburg waren toen al geheel verlaten. In recenter jaren is het aantal nog verder afgenomen; nog slechts 14 hanen werden geteld in 2000, allen op de Sallandse Heuvelrug. Duidelijk is dat zo'n klein aantal vogels bijzonder kwetsbaar is. Er hoeft niet veel te gebeuren (een toevallig groot aantal mannetjeskuikens bijvoorbeeld) kan de soort de das om doen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Galliformes
Familie:Ruigpoothoenders (Tetraonidae)
Broeden aantal:Vermoedelijk 14 broedgevallen
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht