De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kemphaan

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Ruff, Philomachus pugnax

Algemene informatie

Deze spectaculairste aller weidevogels broedt bij voorkeur in schrale, vochtige, bloemrijke graslanden. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insekten en hun larven en wordt verzameld op slikkige open plekken. Kemphanen zijn vooral bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes, die op de wat hoger en droger gelegen toernooiveldjes schier eindeloze schijngevechten houden om de gunst van de vrouwtjes te verwerven. Na de paring op het toernooiveld draaien de vrouwtjes op voor de zorg om het broedsel. Helaas is dit schouwspel vrijwel uit Nederland verdwenen. Kemphanen zijn in ons land vooral nog te zien in de winter. Scandinavische kemphanen overwinteren in het Waddengebied en langs de rivieren. Nederlandse kemphanen overwinteren meest in West-Afrika.

Status

Broedvogel, doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel, wintergast

Trend en aantal

De kemphaan, of beter kemphen, is lange tijd een gewone broedvogel geweest van graslanden, vochtige heide en duingraslanden. Met name in de tweede helft van de eeuw is het aantal broedende kemphennen in Nederland in een vrije val geraakt: Van 6000 in 1954 via 1500 midden jaren zeventig tot hooguit 400-800 begin jaren negentig. Het gros van de Nederlandse kemphennen broedt in graslandreservaten in Friesland, Groningen en Noord-Holland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Broeden aantal:100 - 140 paren
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Gehele jaar aanwezig
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht