De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Groene specht

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(European) Green Woodpecker, Picus viridis

Algemene informatie

Groene spechten zijn standvogels van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en oude houtsingels. Als broedplaats verkiest de soort meestal een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Het voedsel bestaat uit grote mieren (vooral rode bosmieren) en wordt meestal op de grond verzameld. De lachende roep valt vaak eerder op dan de vogel zelf, maar wie eens een groene specht tekeer heeft zien gaan op een mierenhoop zal dit niet snel vergeten!

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

De groene specht is na de grote bonte de meest talrijke en verspreide specht in ons land. Waarschijnlijk trad halverwege de eeuw al een afname op, vooral op de oostelijke zandgronden. Midden jaren zeventig broedden nog 6000-7500 paar in ons land. Daarna zette de afname duidelijk door, vooral in het oosten en zuiden. Rond 1985 waren nog 3000-4500 paar over. Sindsdien lijkt de populatie in Achterhoek en Zuid-Limburg iets te stijgen, terwijl het midden van het land, het rivierengebied, oostelijk Brabant en aangrenzend Limburg een verdere afname melden. In de duinstreek en in Zeeland wordt sinds midden jaren tachtig een duidelijke toename opgemerkt. Het totaal aantal broedparen lijkt sinds midden jaren tachtig stabiel te zijn en wordt nu geschat op ongeveer 4.500 tot 5.500 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Piciformes
Familie:Spechten (Picidae)
Broeden aantal:4.500 tot 5.500 paren
Wintergast aantal:4.500 tot 5.500 paren
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Grote tuinen met oude bomen kunnen geschikt zijn voor de groene specht. Het voedsel (hoofdzakelijk mieren) moet bovendien aanwezig zijn, althans in de directe omgeving.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht