De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Griel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Stone-Curlew, Burhinus oedicnemus

Algemene informatie

et voor- en najaar doortrekkers waargenomen. De griel is goed gecamoufleerd en valt in een open zanderige omgeving bijna niet op. Bij onraad drukt hij zich tegen de grond. "

Status

In Nederland als broedvogel verdwenen

Trek/stand/winter

Trekvogel. Wordt soms in mei-juni gezien als dwaalgast.

Trend en aantal

In heel West-Europa gaat het al lange tijd slecht met de griel. Vernietiging van het broedbiotoop is hiervan een belangrijke oorzaak. In Frankrijk en Engeland heeft de griel zich gedeeltelijk aan kunnen passen aan gecultiveerde terreinen. De griel staat in Nederland op de Rode Lijst omdat hij als broedvogel uit ons land verdwenen is (motief E), net als uit België, Duitsland en delen van Engeland. Begin 20e eeuw broeden er nog ongeveer 30 paar grielen in ons land.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Grielen (Burhinidae)
Voedsel:Ze eten insecten, slakken en ander dierlijk voedsel, waarbij ze vooral 's nachts actief zijn.
Broeden aantal:0 (SOVON)
Aantal Eieren:2
Aantal Legsels:1 soms 2
Doortrek aantal:enkele
Periode aanwezig:mei - juni
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

-

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht