Aan het begin van de zeventiende eeuw dacht men dat de trekvogels naar de maan gingen.

vogel 1

Algemene informatie

Deze website is onderdeel van het landelijke trekvogelproject 'Vogeltrackers'. Het is ontwikkeld voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs en sluit aan bij de kerndoelen voor het natuuronderwijs. Doel is kinderen inzicht te geven in het bijzondere leven van een trekvogel, waarbij het Nederlandse kustgebied centraal staat als belangrijke tussenstop voor trekvogels. De samenwerkende NME- en kustcentra u het volgende aan:

- Veldwerk (zie filmpje) bij een van de kustcentra.

- Lesmateriaal, te downloaden via deze website.
- Een gratis trekvogelkrant voor elke leerling.
- Deze website met een trekvogelcompetitie, mogelijkheid om vragen te stellen en contact op te nemen met een kustcentrum, spelletjes en heel veel informatie.

Via deze site kunt u zich aanmelden voor deelname aan het project.

Kijk ook eens op:

Zeeland: MEC De Bevelanden
Den Helder: De groene poolster
Texel: Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee
Vlieland: Informatiecentrum De Noordwester
Terschelling: Centrum voor Natuur en Landschap
Ameland: Natuurcentrum Ameland
Schiermonnikoog: Bezoekerscentrum Schiermonnikoog
Lauwersmeer: Nationaal Park Lauwersmeer

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht